top of page

Lyen Kwen Paran yo

Kreye yon Kont Lekòl Nouyòk pou wè pwogram elèv yo, prezans yo ak nòt yo

 

DOE Demann Aparèy

A-Tech Sante ak Sekirite: edisyon COVID-19

 

Nou se A-Tech fò

De dènye semèn prentan 2021

MBK/MSK Kickoff: Paran yo kòm patnè

Dat Reyinyon SLT yo

Dates
Start Time
April 13th, 2021
6:00 PM
May 11th, 2021
6:00 PM
June 8th, 2021
6:00 PM

Dat Reyinyon SLT yo

Dates
Start Time
April 13th, 2021
6:00 PM
May 11th, 2021
6:00 PM
June 8th, 2021
6:00 PM

PTA ak Reyinyon Tit

Date
Time
March 23rd, 2021
6:00 PM
April 20th, 2021
6:00 PM
May 18th, 2021 (PTA/SLT Elections)
6:00 PM
June 15th, 2021
6:00 PM
  • Facebook
  • YouTube
  • insta-class
  • Twitter
bottom of page