top of page

Business and Entrepreneurship
(K60b)

Te lanse an 2016, kou a entwodui elèv yo nan konsèp debaz yo nan syans enfòmatik ak defi yo eksplore ki jan enfòmatik ak teknoloji ka gen enpak sou mond lan.
Kou AP Prensip Syans Enfòmatik yo fèt ak objektif pou kreye lidè nan domèn syans enfòmatik epi atire ak angaje moun ki tradisyonèlman pa reprezante ak zouti enfòmatik esansyèl ak opòtinite miltidisiplinè. Pandan ke elèv yo nan pwogram jeni software  nou
an ap aprann tou  JavaScript, HTML ak CSS.

Course Sequence

Principals of Marketing (9th Grade) 
Introduction to Business (10th Grade)
Principals of Entrepreneurship (11th Grade)
Principals of Management (12th Grade)
 

INTERNSHIPS

We’re proud to offer paid internship opportunities to students in our Business and Entrepreneurship program. These internships provide students with the chance to apply their classroom learning in real-world settings while earning compensation for their work. Our aim is to not only offer valuable experiences but also to support our students financially as they embark on their journey towards becoming future business leaders. These paid internships further enhance their college and career readiness, making our program a holistic and practical preparation for the world of business.

CURRENT & FUTURE PARTNERSHIPS

bottom of page