top of page

About Us

Nou se ATech High School, yon lekòl Edikasyon Karyè ak Teknik (CTE), ki sitiye nan seksyon Greenpoint nan Brooklyn. Entelektyèl nou yo gen opòtinite pou eksplore matyè debaz yo, kou ochwa ki enteresan, ki gen ladan klas AP,  ansanm ak matyè ki gen tematik karyè. Nou ofri kou nan chemen karyè Teknoloji Otomobil, Art Digital & Media ak Jeni lojisyèl. Elèv nou yo gradye toude kolèj ak karyè pare, sa ki kite nou prepare pou pouswiv opsyon likratif pòs-segondè ak opòtinite karyè nan domèn gwo demann pou yo pral kalifye inikman!

City Skyline

UPCOMING EVENTS

MAY
16

SENIOR PROM

7 PM

 

MAY
17

 

MAY
23

INTERNATIONAL  CUBA TRIP
3/23 - 3/30

MAY
31

DECISION DAY

TOWN HALL

ANNUAL
CAR SHOW

4PM - 9PM

MAY

14

ENGLISH

8 AM


 

AP EXAM SCHEDULE
 

MAY

15

 

COMPUTER SCIENCE
12 PM


 

MAY
16

SPANISH

8 AM


 

Latest News 

Check out our latest news and information regarding all things

A-Tech High School.

 

A-Tech EV (Electric Vehicle) 

Opportunities

Hertz is partnering with and donating electric vehicles to A-Tech High School as part of the "Hertz Electrifies New York City" initiative, creating EV education and training opportunities for students.

Mayor Eric Adams Makes a Climate - and Jobs-Related Announcement at A-Tech High School
bottom of page